isadora

moderní pojetí jógy

Aktuality

NOVINKA! Jóga na Krétě

Domluveno, nasmlouváno, rezervováno –

dva týdenní kurzy na ostrově Kréta v Ŕecku

Termíny

I. turnus   22. – 29. května 2024

II. turnus  29. května – 5. června 2024  

Můžete zůstat i oba týdny.

Lektorky: Bára Bezdíčková a Jitka Stehlíková

Hlaste se obratem ! Podrobnosti k pobytu a přihlášky níže. 

Jógové kurzy a pobyty 2024

 

Už to domlouvám, chvíli strpení.

Můžete začít snít, plánovat, domlouvat se, těšit se—

Řecko: Kréta přelom května a června 2024 – dva týdny

Váňův statek, Dubovice: 4. – 9.  srpna 2024

Moje nejmilejší klasika.

Možná náš milovaný ostrov Ischia v Itálii nebo něco nového:

první polovina září 2024

 

Podrobné informace najdete pod oddílem Víkendy a kurzy

 

Esenciář bude

DĚKUJI.

Děkujeme všem přispěvatelům/předplatitelkám, podařilo se na Doniu vybrat požadovanou částku na Esenciář, tak určitě ve své kráse a moudrosti bude!—

Jste skvělí!

Dárci-předplatitelé obdrží Esenciář poštou nebo přímo ode mě. Ostatní zájemci objednávejte přes můj web,

Esence tvoří podstatu našeho lidství: člověk je duchovní bytostí s pozemskou zkušeností a esence jsou kvality, které nás sjednocují z Ducha.

Čtěte dále:

Prožíváním esence navazujeme spojení se svou hlubinou duše. V každém životním období potřebujeme odkrývat vždy ojedinělou kvalitu sebe sama a vplétat ji do reálného prožívání.

S malířkou Ivanou Knapovou jsme připravily k tisku sadu karet s těmito esencemi: milost, pokora, radost, nevinnost, víra, moudrost, odvaha, bdělost, růst, krása, dobro, spravedlnost, otevřenost, svoboda, poctivost, střídmost, tvořivost, mír, láska, ticho, vhled, činorodost, lehkost, naděje, sjednocení, věrnost, objektivita, vyrovnanost, důvěra, opravdovost, harmonie, čistota, síla, trpělivost, umírněnost, tichá radost, pravda, spočinutí, přijetí, odevzdání…

Na Donio jsme na měsíc 12. 10. – 12. 11. 2023  vyhlásily sbírku, která nám umožní dát podklady do tiskárny a do měsíce byste mohli mít sadu s esencemi z tiskárny pro svou práci doma nebo jako dárek nejbližším.

Prosím, neváhejte!

Moc děkujeme a těšíme se na vaše ohlasy s prací nad Esenciářem—

 

Kořeny integrální jógy

Do rubriky O mně jsem dala odkaz na webovou adresu, kde si můžete přečíst a stáhnout díla Šrí Aurobinda (a jeho pokračovatelky).

Šrí Aurobinda je zakladatel integrální jógy, kterou v našich zemích šířila moje vzácná učitelka dr. Milada Bartoňová nebo Eduard Tomáš.

Více informací

Sledujte mě na Facebooku

Fotky z kurzů, moje úvahy a aktuality najdete také na mém facebookovém profilu s názvem isadora.cz

Integrální jóga

Cesta člověka 21. století k nejširšímu vědomí propojení života člověka, Země a kosmu. Vede k hlubokému prožitku celistvosti bytí pomocí vnímavé práce s tělem, vědomím dechu a bdělou myslí. Integruje tři cesty jógy džňána (vyšší mysl), bhakti (srdce) a karma (oddaná činnost) v královskou stezku (rádžajóga), po níž kráčíme k sjednocení s Vyšším Já (Atman).

„Ty srdce v srdci mém, ty srdce srdcí všech, bezbřehý živote, co ve mně máš svůj břeh…

Milada Bartoňová