isadora

moderní pojetí jógy

Aktuality

Léto s jógou na Vysočině

LETOS NAPOSLEDY – stále volná místa.

S Jarkou Prokopovou a Irenkou Vondráčkovou vás zveme na náš jógový pobyt s esencemi duše na Vysočinu

Váňův statek ve vesničce Dubovice u Pelhřimova na Vysočině je ideální místo na spočinutí, odstřihnutí se od starostí všedního den, tlaku civilizace a hluku měst.

Kurz vás přiměje věnovat se s péčí a pozorností tělu, dechu a mysli, a nejen to, budeme hledat a rozvíjet své esence – čisté kvality duše, které nás spojují s Nejvyšším Já.

4. – 9. srpna 2024

Přijeďte i s dětmi, pro které je připraven bohatý program (jóga, malování, tvoření, divadlo), takže se můžete věnovat plně józe. A děti (4 – 14 roků) v tomto prostředí volnosti v přírodě a radostné pospolitosti při tvoření se opět stávají těmi nejúžasnějšími bytostmi, věřte, je to osvědčené.

Už se to plní, podívejte se na podrobnosti  na Víkendy a kurzy a pište.

Přijímám přihlášky!

Moc se všechny na vás těšíme, že opět prožijeme nejkrásnější dny léta—

Začínáte s jógou?

Co a jak před první hodinou jógy

  Přicházíte-li na lekci jógy poprvé, ujistěte se, že pro vás mám volné místo, nejlépe v den konání pomocí SMS. Platí se po lekci.

S sebou si vezměte pohodlné oblečení na jógu: legíny či přilnavé tepláky, čisté ponožky, přiléhavé tričko, lehkou mikinu a uzavíratelnou láhev s vaším nápojem.

Máte-li závažnější zdravotní omezení (stavy po operaci, problémy s pohybovou soustavou, psychiatrické diagnózy aj.), je nutné mě o nich předem informovat, nejlépe při přihlašování na lekci.

Je nezbytné  min. 2 hodiny, lépe 3 před lekcí nic nejíst, nepít energetické či povzbuzující nápoje nebo příliš velké množství tekutiny.

♥ Ve studiu jsou karimatky, deky, meditační polštářky či kostky k dispozici, můžete si přinést ovšem svoje náčiní.

Nalaďte se před vstupem na to, že přicházíte do prostoru, kde se můžete věnovat sami sobě, střezme se hlasitého hovoru, stěžování si či jakékoli kritiky. Žádoucí je zachovávat mlčení.

Osobní věci (kabelku, peněženku a j.) si berte s sebou do prostoru jógové praxe a uložte je tak, aby nepřekážely ve cvičení..

Je nutné před vstupem do studia uvést MOBIL DO POLOHY LETADLA, zamezíte tak rušení slyšitelnému i neviditelnému 🙂

Přijďte vždy včas a s náladou radostného očekávání.  Všichni jsme na cestě, stále se učíme, jsme otevření a laskaví k sobě i druhým.

Těší se na vás Jitka

Letní pobytové kurzy jógy

Oba následující kurzy jógy letos uzavřu, využijte možnosti zažít jejich neopakovatelnou atmosféru.

Příští léto už budu plánovat jen kurzy na některém řeckém ostrově.

Vysočina, Váňův statek – intenzivní kurz integrální jógy. Program také pro děti.

4. – 9. srpna 2024

Kurz se už plní, rezervujte si místo včas!


Ischia, Itálie v termínu   14.- 21. září  2024

Kurz se už plní, rezervujte si místo včas!

Podrobnosti k pobytům a přihlášky v odd. Víkendy a kurzy. 

________________________________________________________________________________________________________________________

Proběhlo: Kréta –  kurz jógy 

22. 5. – 5. 6. 2024 – 2týdenní kurz

 

Podrobné informace najdete pod oddílem Víkendy a kurzy

 

Esenciář

Soubor 40 karet s kaligraficky napsanými názvy esencí duše. S výtvarnicí Ivanou Knapovou jsme je vydaly pro ty, kdo někdy pochybují, hledají marně nebo netuší, jaké krásné hlubinné kvality v sobě nesou. Se souborem lze pracovat denně, týdně, podle potřeby, a to po celý život, je přece naší povinností rozvíjet své hluboké projevy pravého Já. DOSTANETE JE U MĚ A U iVANY

V krabičce je popis s inspirativním návodem, jak lze s jednotlivými esencemi pracovat sám v sobě, v rodině, s dětmi, v kolektivu—Esence tvoří podstatu našeho pravého nezakaleného lidství: člověk je duchovní bytostí s pozemskou zkušeností a esence jsou kvality, které nás sjednocují z Ducha.

Objednávejte přes rubriku Kontakt nebo emailem a přes Facebook, můžete se také zastavit na Letnou a podívat se u mě osobně, jak nádherně jsou esence s barevnou ilustrací na rubu provedeny.

Obdarujte sebe i své blízké—-

Prožíváním esence navazujeme spojení se svou hlubinou duše. V každém životním období potřebujeme odkrývat vždy ojedinělou kvalitu sebe sama a vplétat ji do reálného prožívání.

S malířkou Ivanou Knapovou jsme připravily k tisku sadu karet s těmito esencemi: milost, pokora, radost, nevinnost, víra, moudrost, odvaha, bdělost, růst, krása, dobro, spravedlnost, otevřenost, svoboda, poctivost, střídmost, tvořivost, mír, láska, ticho, vhled, činorodost, lehkost, naděje, sjednocení, věrnost, objektivita, vyrovnanost, důvěra, opravdovost, harmonie, čistota, síla, trpělivost, umírněnost, tichá radost, pravda, spočinutí, přijetí, odevzdán

Nápisy na kartách jsou v originálním kaligrafickém provedení a na rubu s reprodukcí Ivanina obrazu s názvem Esence.

 

Cena malé sady je 320 Kč – pro osobní práci

Cena velké sady je 490 Kč – pro lektory, kouče, psychoterapeuty, kteří pracují se skupinou

Ať vás dobro, láska, milost, mír atd. provází po všechny dny i noci…

 

Kořeny integrální jógy

V rubrice O mně najdete odkaz na webovou adresu, kde si můžete přečíst a stáhnout díla Šrí Aurobinda (a jeho pokračovatelky).

Šrí Aurobinda je zakladatelem integrální jógy.

Více informací

Šrí Aurobindo

 

Sledujte mě na Facebooku

Fotky z kurzů, moje úvahy a aktuality najdete také na mém facebookovém profilu s názvem isadora.cz

Integrální jóga

Cesta člověka 21. století k nejširšímu vědomí propojení života člověka, Země a kosmu. Vede k hlubokému prožitku celistvosti bytí pomocí vnímavé práce s tělem, vědomím dechu a bdělou myslí. Integruje tři cesty jógy džňána (vyšší mysl), bhakti (srdce) a karma (oddaná činnost) v královskou stezku (rádžajóga), po níž kráčíme k sjednocení s Vyšším Já (Atman).

„Ty srdce v srdci mém, ty srdce srdcí všech, bezbřehý živote, co ve mně máš svůj břeh…

Milada Bartoňová