Porodní plán pro porodnici v Hořovicích

Mám za sebou dobrou přípravu pro přirozený porod, včetně čtení, vyhledávání na internetu a osobní přípravy k porodu.
Ráda bych proto celý svůj porod ve vaší porodnici směrovala k přirozeným postupům a minimu zásahů do jeho průběhu ze strany zdravotnického personálu, kterého si vážím a budu respektovat jeho návrhy ke zlepšení všech přirozených podmínek porodu.

Velmi nepříjemně prožívám situace,  kdy nevím nebo nerozumím tomu, co se okolo mě děje. Kdyby došlo k jakýmkoli nutným zdravotnickým zásahům do mého porodu, prosím vás, abyste mne vždy předem klidně a srozumitelně informovali dříve, než budou provedeny, a buďte prosím shovívaví, pokud se vás budu na některé věci ptát podrobněji. Uvítám, když mne budete plně informovat nejen o standardních medicínských postupech, ale i o všech dalších  možných alternativách. Prosím buďte trpěliví a laskaví, abych nemusela reagovat vzdorem. Obyčejně jsem člověk s dobrou náladou a empatií, umím si zachovat humor za jakýchkoliv situací, ale pokud mám bolesti, mohu přejít do „kousavé“ nálady: prosím neberte to osobně.
S veškerou úctou
Kateřina

Porodní plán

–    Po přijetí do porodnice souhlasím s odběrem krve pro případ epidurání anestezie ve vrcholných fázích porodu. Nyní se domnívám,  že porod projdu bez vnějšího potlačení bolesti, a odběr krve pro tento případ beru jen jako jistotu, kdyby tomu tak nebylo. Požádám o epidurál. anestezii sama, prosím, neptejte se mě na ni v průběhu porodu.
–    Jsem šťatná, že u porodu se mnou bude můj manžel a moje maminka (Jitka Stehlíková)
–    Nebude mi příjemné, aby u porodu byli kromě nutného zdravotnického personálu a mých rodinných příslušníků další osoby jako medici, žáci zdravotnických škol apod.
–    Přeji si, aby medicínské zásahy všeho druhy byly redukovány na nezbytné minimum, proto nesouhlasím s technikami vyvolávání porodu (protržení vaku blan, oxytocin)

Monitorování

–    Monitorování snížit na absolutní minimum.
–    Upřednostňuji monitorování ultrazvukovým poslechem plodu (Doppler) nebo fetoscopem než elektronickým monitorem, pokud je to možné.

Anestezie/léky proti bolesti

–    Pokud z jakéhokoli důvodu bude potřeba zavést IV, nepřeji si jakékoli nasazení léků bez jasného povolení od mé osoby
–    O případnou epidurální anestezii požádám sama

I.    doba porodní
Velice ráda bych tuto dobu prožila soustředěná na sebe a své dítě v kruhu svých blízkých, proto bych ráda měla
–    prostor pro chůzi,  pohyb a ke změně tělesných pozic v celé první době porodní.
–    okolí tak tiché, jak jen to bude možné
–    možnost kdykoli použít sprchu nebo vanu, užít teplé nebo studené obklady… atd.
–    ztlumená světla
–    možnost pít tekutiny, při dlouhé době otevírání také požít lehkou stravu (banán apod.)
–    použít relaxační hudbu a aromaterapii, masáže od mého manžela a mojí mámy
–    aby se počet vaginálních vyšetření snížil na minimum

II. doba porodní

–    Ráda bych si sama zvolila polohu pro narození děťátka, a to podle mého momentálního stavu: podřep s využitím porodní stoličky, vysoký klek, sed na posteli, rozhodně upřednostňuji při vypuzování mít kolmou páteř a nohy níže než břicho
Nastřižení
Několik týdnů před porodem jsem prováděla masáže hráze, takže je hráz připravená k tlaku a roztažení, proto
–    preferuji být bez nástřihu, pokud to nebude absolutně nutné pro bezpečnost našeho miminka.
–    Prosím o možnost přiložení teplých vlhkých obkladů na mou hráz a povolení se pohybovat tak, aby to bylo vhodné pro vyvarování se nástřihu/natržení.

Tlačení

–    Věřím v moudrost svého těla, proto bych si přála, pokud nebude použita epidurální anestezie, abych si vypuzování dítěte porodními cestami řídila sama, tj. určovala podle svého stavu kontrakcí a stavu dítěte míru tlačení, budu dbát na vaše rady, pokud shledám, že nám pomáhají, jinak budu reagovat na instinkty svého těla a prosím, abyste mi to umožnili

Průchod dítěte 

– bych si představovala velmi pozvolný, nejprve hlavička, potom jedno ramínko, následuje druhé a potom celé tělíčko
–    prosím, aby první minutu po narození dítěte bylo světlo ztlumeno a vládlo ticho, dorozumívat se by bylo vhodné jen šeptáním

Těsně po porodu dítěte

– bych si moc přála, aby dítě ihned bylo položeno na moje břicho
– vyžaduji, aby bylo ponecháno dotepání pupečníku, netrváme na tom, abychom kdokoli z rodiny přestřihli pupečník
– vyžaduji, aby bylo dítě vyšetřeno na mém břichu a můj manžel byl u toho
–  vyžaduji, aby bylo dítě pouze otřeno a přikryto a bylo přiloženo okamžitě jak to bude možné k mému prsu – nejpozději do 10 minut od porodu

III.    doba porodní
Prosím, aby mi byla placenta ukázána, byla součástí mého těla, vyživovala právě narozené dítě.
Pokud dojde k nutnému nástřihu hráze nebo samovolnému protržení, prosím, aby mi při šití byla aplikována lokální anestezie.
Po porodu bych ráda dostala pár minut pro pokus samostatného vymočení, před tím než mi bude zavedena cévka.

♥ ♥ ♥

PROSÍM, ABY MOJE DÍTĚ PO PORODU ZŮSTALO STÁLE U MNE, aby nebylo nikým nikam odnášeno, váženo, měřeno, koupáno apod., abychom po vyšetření dítěte, příp. ošetření mojí hráze mohli s dítětem já a manžel zůstat v objetí a klidu. Přeji si mít po celou dobu pobytu v porodnici nepřetržitý kontakt s dítětem tzv. „rooming in“, kam by měl přístup můj manžel, moje maminka a další rodinní příslušníci.

♥ ♥ ♥

Koupání dítěte
Pro dítě předám porodnici osobní kosmetiku zn. Weleda a prosím, aby jiné kosmetické přípravky než mnou předané nebyly dítěti dávány.

Očkování
Nesouhlasím a nepřeji si v žádném případě jakékoli očkování dítěte (TBC)

Císařský řez
Pokud to nebude absolutně nutné, ráda bych se vyhnula císařskému řezu.

Přeji si mít spinální/epidurální anestezii
Pokud můj první poskytovatel péče stanoví, že je třeba císařský řez, ráda bych dostala vyjádření od druhého lékaře, pokud to čas dovolí.
Pokud bude potřeba císařského řezu, ráda bych byla plně informována a zapojena do rozhodovacího procesu.
Ráda bych měla mého manžela přítomného za jakýchkoliv okolností i v případě císařského řezu. Můj manžel a já prosíme o možnost být spolu v průběhu operace.
Pokud budu v bdělém stavu a naše dítě bude stabilizováno, přeji si je pochovat před tím, než bude převezeno na novorozenecké oddělení.

Prosím o to mít jednu ruku volnou, abych mohla pohladit naše dítě a byl mi nechán čas s ním pobýt.
Ráda bych se pokusila o kojení už po operaci.
Když bude použita celková anestezie, budu velice ráda za přítomnost mého manžela během operace, aby se mohl sblížit s naším dítětem okamžitě po narození, i když já budu stále pod narkózou.

Pokud naše dítě bude muset být převezen na novorozenecké oddělení, prosím aby jej doprovázel můj manžel.

V případě, že by dítě bylo ve špatném stavu – ráda bych mu pomohla tzv. klokánkováním – nepřetržitý tělesný kontakt na mém těle.