4

Měsíčník pro alternativní cesty ke zdraví Meduňka přinesla v roce 2006 seriál Jitky Stehlíkové určený nejen pro těhotné na téma: Zdravé mateřství, v němž autorka vycházela ze své praxe cvičitelky gravidjógy.

Řízená relaxace
Meduňka č. 4, 2006

Ve čtvrté části našeho seriálu se věnujeme uvolnění, realxaci. Správná relaxace je velmi užitečná pro zdraví, zvláště poku jde o budoucí maminku. Je také základem k dobrému provádějní gravidjógy – cvičení pro těhotné. Samovolně se uvolníme při každé příjemné činnosti. Řízená relaxace spočívá v tom, že vědomě dáváme impulsy k uvolnění jednotlivým částem těla.

Celková relaxace, blesková relaxace

Jednoduchou polohou v relaxaci je poloha leh na zádech, dlaně jsou obráceny vzhůru, oči zavřené, dech klidný. Řízená relaxace spočívá v tom, že vědomě dáváme impulsy jednotlivým částem těla k tomu, aby se uvolnily. Můžeme postupovat od palců na nohou až po vrchol hlavy. Nebo začneme od středu hrudi a od srdce, projedeme celý trup, pak ruce, nohy a nakonec hlavu. Někdo upřednostňuje uvolnit nejprve obličej, ústa, oči a oblast za očima atd. a uvolňuje se odshora dolů. Na postupu nezáleží. Vnitřní hlas začne dávat povely: „…s výdechem uvolňuji palce na nohách … prsty na nohách … chodidla … uvolňuji kotníky a nárty…“ atd. Uvolníme celé tělo. Je nutné vracet se k některým partiím těla opakovaně, kontrolovat, zda jsme nezaťali svaly v částech těla poté, co jsme je dostali ze zřetele. Jestliže jsme opravdu soustředění na své tělo, začne bez reptání naše pokyny plnit, až nakonec dosáhneme stavu – při hlubokých relaxacích – naprostého uvolnění všech svalů a orgánů, šlach a kloubů a zažíváme nepopsatelný prožitek lehkosti, uvolnění a klidu mysli.
Zvláště pro začátečníky je někdy těžké neusnout po prvních minutách. Nebraňme se tomu ani se neciťme provinile. Budeme-li  nácvik relaxace opakovat častěji, mysl nepodlehne nakonec „tahu“ těla a zůstane bdělá. A právě o to nám při relaxaci jde. Tělo uvolníme, a osvobodíme tak dech a naši mysl. Dech je klidný a pravidelný, není hluboký, ale přesto dýcháme bráničním dechem, tj. až do břicha. Mysl na dech soustředíme, pozorujeme jej, nijak neovlivňujeme. Ustane postupně tlak jednotlivých myšlenek, které nám stále letí hlavou a zatěžují nás svou dorážející silou. Vše v nás se zklidní, uvolní. Setrváme 10-20 minut. Návrat jde opět postupně, pomalu rozhýbeme prsty na nohu a na rukou, hlouběji se nadechujeme, protahujeme celé tělo
Někdy dochází v hodinách jógy k tomu, že lidé, kteří prošli traumatickými prožitky, s nimiž se nevyrovnali, při relaxaci uvolní bezděčně příval potlačených emocí – a zničehonic se rozpláčí. Je to očistný pláč a necháváme mu volný průběh. Jedna klientka plakala na mých kursech jógy při relaxaci po tři měsíce, dnes opustila staré prožitky a praktikuje jógu s radostí.
Osvojit si vědomé uvolnění chce čas a praxi. Když se nám to několikrát podaří, prožijeme vskutku osvobodivý pocit, že máme tu moc neupadat do stavů strnulosti a napětí, a budeme se k relaxaci rádi vracet. Během dne si můžeme kontrolovat jednotlivé části těla, zda jsme stále uvolnění: mizí napětí v šíji, hrudníku, ve tváři. Když nenajdeme v průběhu dne čas a podmínky si lehnout a uvolnit se, provádíme bleskovou relaxaci. Pohodlně se posadíme do křesla či na židli, můžeme si také v sedě opřít horní část těla o stůl a představíme si, že naše tělo je hadrová loutka, kterou loutkoherec (tj. naše mysl) odložil, uvolnil provázky, za něž se tahá, aby loutka ožila. A tělo znalé prožitku relaxace se okamžitě celé uvolní. Klidně pozorujeme dech a odpočíváme 1-2 minuty. Dodá nám to více energie než sebesilnější káva.

Další druhy relaxace

Tygří relaxace se provádí na břichu, kdy pokrčíme např. pravou nohu a ruku tak, aby se loket dotkl kolena, hlava je na levé tváři, levá ruka a noha jsou nataženy. Boky a ramena by měly být otevřené a úplně uvolněné. V lehu na břichu a na prsou jsme více nasměrovali váhu těla na levou polovinu těla, což vede k jejímu hlubšímu prokrvení a posílení zde uložených orgánů. V této poloze se mnohem snáze uvolní bránice a lépe se nám dýchá tzv. do břicha, cítíme břišní stěnu, že se při nádechu roztahuje a při výdechu stahuje, to vše silou uvolněné bránice. Opět procházíme jednotlivé části těla, až je tělo bez napětí. Po chvíli (5 až 10 min.) se můžeme překulit na druhý bok, pokrčit levou ruku a nohu a vyrovnat tak prokrvení v protilehlé polovině těla.
Jógový spánek neboli jóganidra je nejen technika relaxační, má ještě mnoho účinků dalších,  než jen uvolnění svalů, především ovlivňuje stav naší mysli.  Provádí  se většinou v lehu na zádech za úplného uvolnění, kdy si naše mysl postupně pod vedením cvičitele vytváří představy  vnitřní krajiny (řeky, moře, hory atd.) nebo nám libých věcí (květina, strom, zvíře) a postupně se od těchto konkrétních představ dostáváme k vnímání nesmyslových vjemů. Je určena těm, kdo pravidelně  cvičí jógu; začátečníci většinou nemají trpělivost a neudrží soustředění 30 až 40 minut, tak dlouho by měla jóganidra trvat.  Patří mezi  techniky,  jež nás uvolňují,  očišťují a vedou k harmonizaci.
Kromě celkové hluboké relaxace můžeme zaměřovat uvolnění na ty partie těla, kde se objevuje nějaký zdravotní problém. S vědomím, že to místo je třeba zbavit napětí, dáváme pokyny k uvolnění, prosvětlení, prozáření. Mohu do nemocného místa vést vědomě  nádech, jímž ho posiluji pránicky a s výdechem odvádím napětí, stíny, nepravidelnosti, bolesti, nemoci. Žena toužící otěhotnět tak může pravidelně uvolňovat  své srdce, břicho, pánevní dno a pohlavní orgány.

Kromě celkové hluboké relaxace můžeme zaměřovat uvolnění na ty partie těla, kde máme problém, kde nás něco bolí nebo víme, že některý orgán nepracuje správně. S vědomím, že místo je třeba zbavit napětí, dáváme pokyny k uvolnění, prosvětlení, prozáření. Vedeme do místa  vědomě  nádech, kterým místo posiluji pránicky, a s výdechem odvádím napětí, stíny, nepravidelnosti, bolesti, nemoci. Žena toužící otěhotnět tak může pravidelně relaxovat své srdce, břicho a pohlavní orgány.
K relaxaci nám dobře poslouží také lázeň. Měli bychom se ve vaně mírně vznášet. Voda je vždy teplá a může být provoněná přírodními silicemi – například z jehličí stromů nebo z oblíbených květů.
Osvědčená je také aromaterapie. Některé vůně působí vysloveně uvolňujícím účinkem.

Jitka Stehlíková, 2006